Velkommen

Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Husk at du kan bestille time KUN hos din egen fastlege.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Vi gjør oppmerksom på at e-postordningen vår er lagt ned

post@frognerhelsesenter.no kan bare brukes til å få kontakt med hudlege Ole Magne Kalgaard

Ved Frogner Helsesenter har vi 5 fastleger samt en turnuslege.

Spesialist i hudsykdommer Dr. Ole Magne Kalgaard har praksis fra mandag til fredag. Offentlig driftsavtale. Time for nyhenviste pasienter kun etter henvisning fra lege. 

Spesialist i hudsykdommer Dr Ragnar S. Faye er til stede ca. en kveld i uken. Han har ikke trygderefusjonsavtale og tar imot pasienter uten henvisning. Ta kontakt med helsesenteret vårt for timebestilling og nærmere informasjon.

Jordmorteamet har svangerskapskontroller hver torsdag.Viktig informasjon

7. oktober 2014 kl. 18:58

Influensavaksiner

Vaksinene mot sesonginfluensa er kommet. Bestill time hos legen din eller ta kontakt med forkontoret for vaksinering. 

7. oktober 2014 kl. 15:04

Stengt pga. nytt datasystem

Legekontoret er stengt tirsdag 7. og onsdag 8. oktober pga. omlegging til nytt datasystem.

Vi åpner igjen torsdag 9. oktober kl 0900.

Ta kontakt med Oslo kommunale legevakt om det haster.

Ved øyeblikkelig hjelp ring 1113.